Η επίτευξη της ψηφιακότητας και της κλιματικής ουδετερότητας αποτελούν τους βασικούς στόχους της πρότασης TIPS4PED (Turning cIties Planning actionS for Positive Energy Districts into success) στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Κοζάνης και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon Europe, συνολικού ύψους 7.4 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Cluster of Bioeconomy & Environment of Western Macedonia – CLUBE και άλλους 16 εταίρους, θα σχεδιάσουν, θα αναπτύξουν και θα δοκιμάσουν μέσω του πιλοτικού προγράμματος, την αποτελεσματικότητα και την τεχνοοικονομική βιωσιμότητα μιας πλατφόρμας ψηφιακών δίδυμων (Digital Twin), με στόχο τη δημιουργία των Περιοχών Θετικής Ενέργειας.
Η πλατφόρμα TIPS4PED θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τους δήμους στη λήψη αποφάσεων, παρέχοντας μια σειρά από αποδεικτικά αποτελέσματα, αυξάνοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των πόλεων και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
Οι λύσεις TIPS4PED θα δοκιμαστούν σε μία πόλη-φάρο (Τορίνο), όπου η πλατφόρμα έξυπνου αυτοματισμού θα συνδεθεί με ένα σύστημα αισθητήρων για τη διαχείριση των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, ενώ μελέτες αναπαραγωγής θα διεξαχθούν σε τρεις πόλεις-ακόλουθους (Κορκ, Κοζάνη και Βουδαπέστη).
Η φάση δοκιμών και αναπαραγωγής θα οδηγήσει στη δημιουργία 4 ψηφιακά δίδυμων πόλεων (Digital Twins) και τελικά σε ένα σχέδιο δράσης για την κλιματική ουδετερότητα. Το TIPS4PED επιδιώκει να προτείνει τεχνολογίες που επεκτείνονται εύκολα και μπορούν να αντιγραφούν, καθώς και την ψηφιακή βελτιστοποίηση ως βασική λύση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030.
Το ψηφιακό δίδυμο (digital twin) είναι το εικονικό τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης, που απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τον παλμό της, ενώ παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το φυσικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, οι πόλεις μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακά δίδυμα για να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες τους και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών τους.
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο