Ευρωπαϊκά Προγράμματα

SYMBI

Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy (Βιομηχανική Συμβίωση για Περιφερειακή Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία)

Ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg Europe, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Κοζάνης μαζί με 8 φορείς ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Φιλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία). Πρόκειται για περιφερειακούς δημόσιους φορείς που διαφέρουν μεταξύ τους σε μέγεθος και αντικείμενο δραστηριοποίησης.

Το έργο άρχισε την 1.4.2016 και έληξε την 30.9.2022. Η συνολική χρηματοδότηση του ήταν 1.599.357,00€, ενώ ο Δήμος Κοζάνης απορρόφησε περίπου 126.000,00€.

Στόχος του έργου η βελτίωση της εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης που σχετίζονται με την προώθηση και διάδοση της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας, η ενδυνάμωση των περιφερειών για τη δημιουργία μιας συνεκτικής και βιώσιμης οικονομίας, η οποία θα είναι ανθεκτική στις περιβαλλοντικές πιέσεις και τις αλλαγές που θα επιφέρει σταδιακά η κλιματική αλλαγή.

Το έργο συντέλεσε στη διαμόρφωση του οράματος του Δήμου Κοζάνης για το μέλλον της περιοχής, ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομική θεώρηση σε αυτό, στη χαρτογράφηση αειφόρων και βιώσιμων παρεμβάσεων για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και τη σύνθεση κυκλικών εφαρμογών, οι οποίες θα επιφέρουν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/symbi/

STARDUST

Το STARDUST είναι ένα έργο EU Horizon 2020 Smart Cities, το οποίο συγκεντρώνει προηγμένες ευρωπαϊκές πόλεις, διαμορφώνοντας έτσι έναν αστερισμό «νησιών καινοτομίας» – υποδειγματικά μοντέλα έξυπνων, εξαιρετικά αποδοτικών, έξυπνων πόλεων και πόλεων με προσανατολισμό τους πολίτες. Eίναι το πρώτο εγκεκριμένο έργο στην θεματική των Ευφυών Πόλεων και Κοινοτήτων (Smart Cities and Communities) του Προγράμματος Horizon2020 που περιλαμβάνει ελληνική πόλη και είναι συνολικού προϋπολογισμού 17.939.998,85 €. Ξεκίνησε στις 1/10/2017 κει έχει διάρκεια 78 μήνες. Το έργο STARDUST θα αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ των “προηγμένων” πόλεων, Παμπλόνα (Ισπανία), Τάμπερε (Φινλανδία) και Τρέντο (Ιταλία) και των “εκπαιδευόμενων” πόλεων, Κοζάνη (Ελλάδα), Κλουζ (Ρουμανία), Λιτομερίτσε (Τσεχία) και Ντέρρι (Μεγάλη Βρετανία) ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ τους που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση μελετών και έργων που θα τις καταστήσουν έξυπνες και περιβαλλοντικά βιώσιμες. Ο στόχος του έργου STARDUST είναι να προετοιμάσει αυτές τις 7 πόλεις για την μετατροπή τους σε περιβαλλοντικά φιλικές ευφυείς πόλεις, με συστήματα υψηλής απόδοσης επικεντρωμένα στους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, οι πόλεις που συμμετέχουν στο έργο θα είναι στη συνέχεια σε θέση να αναπτύξουν αστικές πράσινες τεχνολογικές λύσεις ενσωματώνοντας τους τομείς των κτιρίων, των μεταφορών και της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ΤΠΕ, δοκιμάζοντας και επικυρώνοντας αυτές τις λύσεις, ώστε να επιτρέψουν τη γρήγορη έξοδό τους στην αγορά.

https://stardustproject.eu/

EHHUR (4.5.2022)

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB) στοχεύει να γεφυρώσει τον κόσμο της τέχνης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης με την επιστήμη και την τεχνολογία.

Ο Δήμος Κοζάνης αναμένεται να επιταχύνει τον πράσινο μετασχηματισμό του, έπειτα από την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένταξη του έργου «EHHUR- EYES HEARTS HANDS Urban Revolution» στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, σε πρόταση που υποβλήθηκε από κοινού με το ΕΚΕΤΑ (εθνικός συντονιστής εταίρος) και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, την οποία συντόνισε η ιταλική εταιρεία RINA.

Το έργο για το οποίο επελέγη η Κοζάνη αφορά την πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ενεργειακή, αισθητική και ψηφιακή αναβάθμιση μιας περιοχής στον αστικό ιστό της πόλης, που εκτείνεται σε δύο δημοτικά σχολικά κτήρια (2ο και 6ο), το πάρκο του Αγ. Δημητρίου, το δημοτικό κτήριο στο οποίο στεγάζονται το ΔΗΠΕΘΕ και οι υπηρεσίες του Παν. Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τις πέριξ οδούς μεταξύ των Ρουσιάδου – Κύπρου – Στρατηλατών – Τριών Ιεραρχών – Ικάρων.

Το έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην εκπλήρωση της Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030, καθώς η πρωτοβουλία του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και του στόχους της Αποστολής, στην οποία ο Δήμος Κοζάνης έχει επιλεγεί.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 36 μήνες.

https://eyesheartshands.eu/

EHHUR

PROLIGHT (3.10.2022)

Το Prolight είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας μέσω της συνολικής έξυπνης αναβάθμισης των κατοικιών.

H Ενεργειακή Φτώχεια είναι ένα διαρκώς οξυνόμενο πρόβλημα που απειλεί την κοινωνία και την οικονομία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρόσφατης κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Δήμος Κοζάνης μαζί με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο Horizon Europe με την ονομασία ProLight, μέσω του οποίου αναζητούν λύσεις που σχετίζονται με την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών, με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ενοποιημένα μέσα από στοιχεία έξυπνης διασύνδεσης και με όραμα την υλοποίηση ενός έργου συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης που θα προσδώσει ανακούφιση στον οικονομικά ευάλωτο πληθυσμό.

Στόχος, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ως κύριο μέσο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

Για την Κοζάνη, το έργο αυτό εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της επίτευξης Κλιματικής Ουδετερότητας, μια δέσμευση που ξεκίνησε με την ένταξη της Κοζάνης στην ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 με 16 εταίρους από 10 χώρες και θα “τρέχει για 48 μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συν-χρηματοδοτεί την πρωτοβουλία με 2,67 εκ. ευρώ.

https://www.prolight-project.eu/

https://www.prolight-project.eu/demo-case/kozani-greece/

EHHUR
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο