Κοζάνη 2030 - Κλιματικά ουδέτερη και "έξυπνη" πόλη | Φόρμα συμμετοχής

Λάβε τώρα συμμετοχή στον συν-σχεδιασμό που ξεκινά για να γίνει ο Δήμος μας «κλιματικά ουδέτερος και έξυπνος» έως το 2030!

Ο Δήμος Κοζάνης θα γίνει κλιματικά ουδέτερος μέχρι το 2030

Σχέδιο Κλιματικής Δράσης

Συμφωνία για Πράσινους Δήμους
Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία
ΣΔΑΕΚ
ΣΒΑΚ
Κοζάνη “Έξυπνη πόλη”

Η σημασία των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων

Οι πόλεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καταλαμβάνουν μόνο το 4% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ, αλλά φιλοξενούν το 75% των πολιτών της ΕΕ. Επιπλέον, οι πόλεις καταναλώνουν πάνω από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.
100 climate-neutral and smart cities by 2030

100 Κλιματικά Ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030

Διακήρυξη του Δημάρχου για την μετάβαση σε ένα Κλιματικά Ουδέτερο και Έξυπνο Μέλλον έως το 2030

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη του Δήμου Κοζάνης στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των Πόλεων που σαν στόχο έχει την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού έως το 2030, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον τόπο μας.

Η ένταξη της Κοζάνης στην οικογένεια των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρώπης έως το 2030, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία αλλά και μια τεράστια πρόκληση. Μια πρόκληση που όμοιά της η περιοχή δεν έχει αντιμετωπίσει: Την αλλαγή του υφιστάμενου παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η προσπάθειά μας αυτή, ξεκίνησε επίσημα από τον Ιούλιο του 2021, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το όραμά μας να καταστήσουμε την Κοζάνη μια κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη έως το 2030.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη κοινωνία είναι η μοναδική μας ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου και ανθεκτικότερου μέλλοντος για όλους τους πολίτες. Η ευκαιρία αυτή έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο ιστορικά δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που αποζητούσε η περιοχή για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης.

Η τοπική κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και όλοι οι τομείς της τοπικής οικονομίας θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο – από τον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, έως την κινητικότητα και τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις κτιριακές υποδομές, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη γεωργία και τη δασοκομία, το βιώσιμο τουρισμό, τον πολιτισμό – στην Αποστολή αυτή. Η Κοζάνη αλλάζει.

Στόχος μας είναι να γίνει η Κοζάνη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη πόλη στην Ελλάδα, οδηγώντας και άλλες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν διακηρύξει παρόμοιο στόχο, στην διττή αυτή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση έως το 2030, ούτως ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές πόλεις για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για πλήρη κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Δήμος Κοζάνης θα εκπονήσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 (net-zero), αλλά και στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και προς όφελος όλων των πολιτών.

Ο Δήμος Κοζάνης μπορεί και πρέπει να χαράξει το δρόμο επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις, μετασχηματίζοντας την τοπική οικονομία μαζί με τους πολίτες και για τους πολίτες, προς την κατεύθυνση μιας νέας αναπτυξιακής προοπτικής που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη για όλους, θα δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε τη στήριξη της κοινωνίας για να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή τόσο πιο σύντομα θα επιτύχουμε το στόχο αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε με την ένταξη του Δήμου μας στην Αποστολή των Πόλεων.

Join us!

Στείλτε μας ένα μήνυμα

1 + 7 =

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο