Κοζάνη 2030 - Κλιματικά ουδέτερη και "έξυπνη" πόλη | Φόρμα συμμετοχής

Λάβε τώρα συμμετοχή στον συν-σχεδιασμό που ξεκινά για να γίνει ο Δήμος μας «κλιματικά ουδέτερος και έξυπνος» έως το 2030!

Ο Δήμος Κοζάνης θα γίνει κλιματικά ουδέτερος μέχρι το 2030

Σχέδιο Κλιματικής Δράσης

Συμφωνία για Πράσινους Δήμους

Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία

ΣΔΑΕΚ

ΣΒΑΚ

Κοζάνη “Έξυπνη πόλη” 

Η σημασία των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων

Οι πόλεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καταλαμβάνουν μόνο το 4% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ, αλλά φιλοξενούν το 75% των πολιτών της ΕΕ. Επιπλέον, οι πόλεις καταναλώνουν πάνω από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

100 climate-neutral and smart cities by 2030

100 Κλιματικά Ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030

Κάλεσμα του Δημάρχου για την μετάβαση σε ένα Κλιματικά Ουδέτερο και Έξυπνο Μέλλον έως το 2030

Θα ήθελα να χαιρετίσω την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αποστολές των Πόλεων που σαν στόχο έχει την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, πολύ νωρίτερα από το γενικό στόχο που έθεσε η ΕΕ για το 2050. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας θα θέλαμε να καταθέσουμε την πρότασή μας για το Δήμο Κοζάνης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 13 Ιουλίου 2021, επικύρωσε το όραμά μας, έπειτα από τις πρωτοβουλίες που έλαβα σχετικά με την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και που στόχο θα έχουν την μετάβαση της Κοζάνης σε καθεστώς Κλιματικής Ουδετερότητας έως το 2030. Το περιεχόμενο της Διακήρυξης Κλιματικής Ουδετερότητας, «Κοζάνη 2030 – Μια Πράσινη και Έξυπνη πόλη», βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις της ΕΕ και της Ελλάδας για την παγκόσμια δράση για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη κοινωνία αποτελεί τόσο επείγουσα πρόκληση όσο και μοναδική ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Η τοπική κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και όλοι οι τομείς της τοπικής οικονομίας θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο – από τον τομέα της ενέργειας έως τη βιομηχανία, την κινητικότητα και τις μεταφορές, τις κτιριακές υποδομές, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη γεωργία και τη δασοκομία, το βιώσιμο τουρισμό.

 

Στόχος μας είναι να γίνει η Κοζάνη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη πόλη στην Ελλάδα και να βρεθεί ανάμεσα στις πρώτες 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Δήμος Κοζάνης θα εκπονήσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, μέσω μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και προς όφελος των πολιτών.

Ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να χαράξει το δρόμο επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις, μετασχηματίζοντας την τοπική οικονομία με τους πολίτες και για τους πολίτες, προς την κατεύθυνση μιας αναπτυξιακής προοπτικής που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη για όλους, θα δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε τη στήριξη της κοινωνίας για να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή τόσο πιο σύντομα θα επιτύχουμε το στόχο αυτής της προσπάθειας.

Join us!

Στείλτε μας ένα μήνυμα

14 + 14 =

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.