Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δήμου Κοζάνης για την υποβολή της υποψηφιότητάς του για την Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030, πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών και ιδίως με φορείς της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρία θεματικά εργαστήρια με αντικείμενο:

– Αστικός μετασχηματισμός

-Ενέργεια, διαχείριση πόρων και κυκλική οικονομία

-Ψηφιακός μετασχηματισμός

Στα εργαστήρια συμμετείχαν εκπρόσωποι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ άλλων: χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (EBRD), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα (ΕΚΕΤΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την 16.11.2021, με συντονιστή τον πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνη Τουρλιδάκη και εισηγητή τον Απόστολο Αγραφιώτη (Γραφείο Προγραμματισμού Δήμου Κοζάνης). Αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν ο αστικός μετασχηματισμός στην κατεύθυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας, με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών (ατμόσφαιρα, ύδατα, δημόσιοι χώροι, αστικό περιβάλλον).

Το δεύτερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την 26.11.2021, με συντονιστή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιο Μαρνέλλο και εισηγητή τον Περικλή Καφάση (Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμμάτων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.). Αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν η ενεργειακή μετάβαση και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων προς την κατεύθυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας, με έμφαση στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, την εξοικονόμηση πόρων και την κυκλική οικονομία.

Το τρίτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την 7.12.2021, με συντονιστή τον καθηγητή του ΑΠΘ, Γεώργιο Καραγιαννίδη και εισηγητή τον Νίκο Πλόσκα (Επίκουρος καθηγητής του ΠΔΜ). Αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός προς την κατεύθυνση των έξυπνων λύσεων και εφαρμογών, με έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου.

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), με συντονιστή τον Γιάννη Φάλλα.

Η πραγματοποίηση των εργαστηρίων έγινε έπειτα από σχετική πρωτοβουλία και με παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης, Λάζαρου Μαλούτα.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο