Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Κοζάνης

Σύμφωνο Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων – Covenant of Mayors είναι το κύριο ευρωπαϊκό κίνημα στο οποίο συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επικράτειά τους. Ο Δήμος Κοζάνης είναι συμβαλλόμενο μέρος του Συμφώνου από το 2011, υιοθετώντας τη μεθοδολογία καταγραφής των ρύπων.

www.simfonodimarxon.eu

 

Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων

Το δίκτυο των Ενεργειακών Δήμων είναι μια ένωση δήμων με στόχο τη διαχείριση κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων, την αντιμετώπιση των προκλήσεων του λιγνίτη, αγκαλιάζοντας όλες τις ευρωπαϊκές κοινότητες που φιλοξενούν στους χώρους τους λιγνιτωρυχεία και λιγνιτικούς ενεργειακούς σταθμούς.

https://www.ded.gr/

 

Climattica

Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMATTICA (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία). Στο Δίκτυο το οποίο ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος. Πρόεδρος του Δικτύου αναδείχθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ενώ αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας.

 

ICLEI

Το ICLEI – Local Governments for Sustainability (Τοπικές Κυβερνήσεις για την Αειφορία) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 2500 τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν δεσμευτεί για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το ICLEI δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 125 χώρες, επηρεάζοντας την πολιτική βιωσιμότητας, ενώ ενθαρρύνει τη δράση για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών ρύπων, την κυκλική, ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Δήμος Κοζάνης είναι μέλος του δικτύου από τον Μάιο του 2022.

https://iclei.org/

 

CRAFT

CrAFt – Creating Actionable Futures. 60 πόλεις της Ευρώπης συμμετέχουν στο Δίκτυο αυτό που μέσω της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ του δημόσιου τομέα, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, της ιδιωτικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών, στοχεύει στον συντονισμό και την υποστήριξη των μελών του αναφορικά με τον μετασχηματισμό τους σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες έως το 2030. Ο Δήμος Κοζάνης είναι μέλος του Δικτύου από τον Σεπτέμβριο του 2022.

https://craft-cities.eu/

 

GREEN CITIES ACCORD

Η Συμφωνία των Πράσινων Πόλεων είναι ένα κίνημα Ευρωπαίων δημάρχων που δεσμεύονται να κάνουν τις πόλεις καθαρότερες και πιο υγιείς. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους Ευρωπαίους και στην επιτάχυνση της εφαρμογής της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Με την υπογραφή της Συμφωνίας, οι πόλεις δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν πέντε τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης: αέρας, νερό, φύση και βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και απόβλητα και θόρυβος.

 

CIVITAS

Το CIVITAS SATELLITE είναι μια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις πόλεις να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις των μεταφορών που αντιμετωπίζουν με την εφαρμογή μηχανισμών ανταλλαγής για μεταφορά και απορρόφηση.

 http://civitas.eu

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο