Ο Δήμος Κοζάνης στο Ευρωπαϊκό Έργο RAW4RES για τις πολιτικές εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας

Ο Δήμος Κοζάνης στο Ευρωπαϊκό Έργο RAW4RES για τις πολιτικές εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας

Ο Δήμος Κοζάνης στο Ευρωπαϊκό Έργο RAW4RES για τις πολιτικές εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας Το έργο RAW4RES στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακών πολιτικών προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών...
Μετάβαση στο περιεχόμενο