Ο Δήμος Κοζάνης στο Ευρωπαϊκό Έργο RAW4RES για τις πολιτικές εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας

✅ Το έργο RAW4RES στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακών πολιτικών προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, που προέρχονται από 6 διαφορετικές χώρες. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η πιλοτική λειτουργία ενός μηχανισμού, που θα σχεδιάσει λύσεις κοινά αποδεκτές από τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφοδοσίας και χρήσης των Κρίσιμων Πρώτων Υλών.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο