Την πρόθεσή τους για συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, επικύρωσαν σε τηλεδιάσκεψη, την 28η Μαρτίου 2022, τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο STARDUST του Προγράμματος Horizon 2020.

Κοζάνη (Ελλάδα), Κλουζ (Ρουμανία),  Παμπλόνα (Ισπανία) και Τάμπερε (Φιλανδία) συζήτησαν και μοιράστηκαν το όραμά τους για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς όλες έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους στην Αποστολή των Πόλεων, με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

  • Martin Stroleny, υπεύθυνος  Έργων, Greenovate! Europe
  • Virginia Mosteyrin Periduero, διευθύνoυσα Σύμβουλος, Greenovate! Europe, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πράσινη Καινοτομία και συντονιστές της συζήτησης
  • Νούλα Τουμπουλίδου, αναπληρώτρια δημάρχου, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης
  • Δημήτρης Κακουλίδης, αν. προϊστάμενος Γραφείου Δημάρχου Κοζάνης
  • Adrian Răulea, υπεύθυνος Έργων (Ρουμανία)
  • Koldo Urrutia Azcona, κύριος ερευνητής, Εργαστήριο Αστικού Μετασχηματισμού, Παμπλόνα, Ισπανία
  • Anna Vilhula, Υπεύθυνη Έργων, Δήμος Τάμπερε
  • Γιάννης Φάλλας, Διευθυντής, Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Η αναπληρώτρια του δημάρχου, Νούλα Τουμπουλίδου, υπογράμμισε ότι «Η συνεργασία και η αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξή μας, ενώ η πιθανή κοινή μας προσέγγιση για ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορεί να ενισχύσει την κοινή μας προσπάθεια».

 Υπενθυμίζεται, ότι η Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης» θα καλύψει τις ανάγκες επανασχεδιασμού και αναζωογόνησης των αστικών περιοχών, με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη μείωση παραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Stardust προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει ένα πλούσιο υπόβαθρο ιδεών και εφαρμογών για την προετοιμασία των προτάσεων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο