🟢Στο πλαίσιο του έργου GREENOVATE του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus πραγματοποιήθηκε εργαστήρι κυκλικής οικονομίας και σύνδεσης με την βιομηχανική κληρονομιά της πόλης.
🟢Ως αρωγός και μεγάλος χορηγός του έργου ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα συνεισφέρει συνολικά 70 αεροφυλάκια (κυλινδρικές μεταλλικές δεξαμενές για αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα) από όλη τη χώρα, που βρίσκονταν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία στην συνέχεια θα επεξεργαστούν και θα μετατραπούν σε στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται στην πράξη η κυκλική οικονομία και αξιοποιείται δημιουργικά ένας εξοπλισμός ο οποίος θα διαφορετικά θα μετατρεπόταν σε σκραπ μετάλλου και θα οδηγούνταν στην ανακύκλωση.
🟢Εκτός από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και την μετατροπή ενός αποβλήτου σε πόρο, επιτυγχάνεται και κάτι επίσης σημαντικό: Η διασύνδεση της πόλης με την ιστορία της η οποία είναι συνυφασμένη με την βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας. Η πρόταση που γίνεται μέσα από το έργο GREENOVATE θέλει να δώσει το στίγμα της σύζευξης του παλιού με το νέο, της οικονομίας του λιγνίτη και της πράσινης ανάπτυξης. Θέλει να κοινωνήσει στους μαθητές και τους πολίτες της πόλης την ανάδειξη του νέου μέσα από το παλιό και την συνέχεια που θα πρέπει να έχει, περνώντας την σκυτάλη από την μία τεχνολογία σε μία άλλη και προωθώντας την μετάβαση σε κάτι νέο που θα σηματοδοτήσει και το μέλλον της πόλης.
🟢Η επεξεργασία θα γίνει σε δύο σιδηρουργία της περιοχής υπό την επίβλεψη του επ. καθ. Φίλιππου Καλαμάρα από την Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας για την διασφάλιση ενός υψηλού αισθητικού αποτελέσματος. Το GREENOVATE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας (EIT) στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας του EIT για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, την βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο