👉Η ομάδα υλοποίησης του προγράμματος επισκέφθηκε το ιδιωτικό νηπιαγωγείο “Λιλιπούπολη” στον Κρόκο Κοζάνης, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρόκου καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα “Ομορφαίνω και Πρασινίζω την πόλη μου’ και τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν και τα ίδια την πράσινη πόλη του μέλλοντος!
🎯Πιο συγκεκριμένα, έγινε προσομοίωση του δημοτικού συμβουλίου όπου ο κάθε συμμετέχων είχε να επιτελέσει ένα ρόλο με σκοπό τι άλλο? Τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης και πράσινης πόλης. Τα παιδιά σαν άλλοι αρχιτέκτονες σχεδίασαν στο χαρτί και έπλασαν με τις πλαστελίνες τα πράσινα σημεία που θα ομορφύνουν την πόλη τους/την γειτονιά τους/το σχολείο τους.
✅Σκοπός των δράσεων ενημέρωσης είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις νεαρές ηλικίες και μέσα από αυτές και τους γονείς τους για το έργο GREENOVATE “Πρασινίζω και Ομορφαίνω την πόλη μου” με την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για την δημιουργία σημείων πρασίνου και αστικό εξοπλισμό.
📝Υπενθυμίζεται, ότι το έργο GREENOVATE θα διαμορφώσει αυτά τα πράσινα σημεία όπου θα κληθούν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στην δράση να υιοθετήσουν ένα τέτοιο σημείο για να το φροντίζουν και να το προσέχουν συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φάσεις του έργου.
🤝🏻Το GREENOVATE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας (EIT) στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας του EIT για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, την βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο