🟢Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Cluster of Bioeconomy & Environment of Western Macedonia – CLUBE, είναι ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού έργου «CrAFt – Creating Actionable Futures». Το έργο CrAFt αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας New European Bauhaus (NEB) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην ένταξη της κλιματικής ουδετερότητας στο επίκεντρο των πόλεων.
🟢Πιο συγκεκριμένα, το έργο προωθεί τους τρόπους υλοποίησης της κλιματικής ουδετερότητας, και υποστηρίζει την πλατφόρμα NetZeroCities με στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Σχεδίων Κλιματικής Ουδετερότητας ανά Πόλη, με βάση τη γνώση από τις 3 πόλεις-πρότυπα του CrAFt (Μπολόνια, Πράγα και Άμστερνταμ) και 60 CrAFT πόλεις μέλη.
🟢Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, η Κοζάνη παρουσίασε τις καλές πρακτικές αλλά και τις στρατηγικές της προτεραιότητες για την Κλιματική Ουδετερότητα έως το 2030, σε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι 60 CrAFT πόλεις μέλη.
🟢Ως Πόλη-Φάρος του NEB, η Κοζάνη επηρεάζεται έντονα από τις Νέες Ευρωπαϊκές αξίες του Bauhaus. Τόσο η Αισθητική, όσο και η Βιωσιμότητα και η Συμπεριληπτικότητα αποτυπώνονται στις δράσεις που έλαβαν χώρα στην Κοζάνη. Δράσεις όπως η εμπλοκή των πολιτών, κυρίως των παιδιών, τα οποία προσεγγίζονται και εκπαιδεύονται ως οι «μελλοντικοί πολίτες» της κοινότητάς τους, καθώς και δραστηριότητες για τη συμμετοχή πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι συνεργάτες στη διαδικασία σχεδιασμού, είναι σημαντικά παραδείγματα καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για άλλες πόλεις.
🟢Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή γνώσεων μέσω συνεχών συναντήσεων, workshops και εκδηλώσεων αλληλεπίδρασης πολιτών καθώς και η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου, ικανού να ηγηθεί τη διαδικασία μετασχηματισμού της πόλης, αποτελούν μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στην Κοζάνη με σκοπό την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο