Σε εθνικό πόλο καινοτομίας, τεχνολογιών και αειφορίας  στοχεύει να μετατραπεί η Κοζάνη με τη διεκδίκηση της ένταξής της στην Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Ευρωπαϊκές Πόλεις μέχρι το 2030».

Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, κατά την εισήγησή του στο 2ο θεματικό εργαστήριο (workshop) της Αποστολής,  «Διεκδικούμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της ΕΕ, ώστε να πετύχει μέχρι το 2030 αυτό που θα αποτελεί στόχο για το 2050 για όλη την Ευρώπη, κάνοντας ένα άλμα στο μέλλον. Πρωτοστατούμε στην είσοδο της περιοχής στην  κυκλική οικονομία. Διεκδικούμε να παραμείνουμε Ενεργειακό Κέντρο και στην νέα περίοδο και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουμε θετικά τις επενδύσεις στις ΑΠΕ. Φιλοδοξούμε η περιοχή να αποτελέσει έναν Εθνικό πόλο καινοτομίας, πράσινων τεχνολογιών και αειφορίας. Επιθυμούμε η περιοχή μας να καταστεί ένας επενδυτικός προορισμός».

Το 2ο Θεματικό Εργαστήριο Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholders Lab), υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δήμου Κοζάνης για την συμμετοχή του στην Αποστολή (Mission), και σχετιζόταν με την Παραγωγή Ενέργειας (Energy Production), τη Διαχείριση Πόρων (Resources Management) και την Κυκλική Οικονομία  (Circular Economy). H διαδικασία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLUBE).

Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ.Γεώργιος Μαρνέλλος, ενώ την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και προτάσεων για την Παραγωγή  Ενέργειας, τη Διαχείριση των Διαθέσιμων Πόρων και την Κυκλική  Οικονομία, είχε ο διευθυντής Προγραμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ, Περικλής  Καφάσης.

Στη διαδικασία  συμμετείχαν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, της Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ, καθώς και  της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επίσης, στη διαδικασία συμμετείχαν εκπρόσωποι των: ΕΚΕΤΑ, ΤΕΕ/ΤΔΜ, ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΥΑΚ, ΕΠΕΜ, ΓΕΩΤΕΕ/ΤΔΜ , ΑΡΣΙΣ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΕΠΑΔΥΜ, Αdvent Technologies (White Dragon), ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο