Ο Λάζαρος Μαλούτας στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe

Ο Λάζαρος Μαλούτας στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe

    Η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, η εφαρμογή βιώσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών, η διασφάλιση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας έναντι φυσικών απειλών, αλλά και των απειλών στον κυβερνοχώρο αποτελούν τα βασικά ζητήματα συζήτησης στο ετήσιο διεθνές...
Μετάβαση στο περιεχόμενο