Πρόσω ολοταχώς για την ένταξη της Κοζάνης στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης μέχρι το 2030, κινείται ο Δήμος Κοζάνης. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε ζητήματα κλιματικά ουδέτερων πόλεων, κ. Βασιλάκου και Νικολαΐδης, βρέθηκαν στις 27 Αυγούστου στην Κοζάνη, όπου πραγματοποίησαν τεχνικές συναντήσεις με κεντρικό θέμα την εν λόγω πρωτοβουλία.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Κοζάνης, τουClusterΒιοοικονομίας και ΠεριβάλλοντοςCLUBE, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και  του ΕΚΕΤΑ.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν:

  • Οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
  • Η θεματολογία του υπό κατάρτιση σχεδίου δράσης
  • Ο οδικός χάρτης των επόμενων ενεργειών στο πλαίσιο της Αποστολής

Στο περιθώριο των συναντήσεων έγινε περιήγηση των εμπειρογνωμόνων σε σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, και ευρύτερα, που θα αποτελέσουν κομβικά σημεία του σχεδίου δράσης.

Σημειώνεται, ότι το περιεχόμενο της Διακήρυξης Κλιματικής Ουδετερότητας, «Κοζάνη 2030 – Μια Πράσινη και Έξυπνη πόλη», βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις της ΕΕ και της Ελλάδας για την παγκόσμια δράση για το κλίμα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να εκπονήσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, μέσω μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Ευρωπαϊκή Αποστολή – Mission Board “100 climate neutral cities by 2030”

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή θα καλύψει τις ανάγκες επανασχεδιασμού και αναζωογόνησης των αστικών περιοχών με αναμενόμενα αποτελέσματα τη βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας των κτιρίων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου δημόσιου χώρου, τη μείωση παραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών περιοχών.

Οι πόλεις που θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ολιστικών παρεμβάσεων με καθορισμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα τα 10 χρόνια. Οι φιναλίστ θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding) και μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, θα μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Τελικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Αποστολής είναι οι 100 επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα και επενδύσεις πλήρους κλίμακας.

Συνάντηση εργασίας

Συνάντηση εργασίας

Συνάντηση εργασίας

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο