🌍 Το πρώτο στάδιο της υλοποίησης του Έργου “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ευρώπης έως το 2030” ξεκινά με την εκπόνηση του “Κλιματικού Συμβολαίου” του Δήμου Κοζάνης!
✔ Το Κλιματικό Συμβόλαιο αποτελεί ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που θα καθορίσει πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει ο Δήμος Κοζάνης για να πετύχει τον στόχο της Κλιματικής Ουδετερότητας μέχρι το 2030 και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές:
🟢 Δεσμεύσεις του Δήμου απέναντι στην Ευρώπη και την τοπική κοινωνία
🟢 Κλιματικό Σχέδιο Δράσης
🟢 Επενδυτικό Σχέδιο Δράσης
Ελάτε να σχεδιάσουμε από κοινού το Κλιματικό Συμβόλαιο του Δήμου Κοζάνης!
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα: https://forms.gle/cQR39e6rptvQ6j487

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο