Οι δημότες ενημερώνονται για τη λειτουργία του συστήματος συλλογής των τηγανελαίων στο νέο αυτό πιλοτικό σύστημα, καθώς και για την επέκταση του και σε άλλες γειτονιές της πόλης.
Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «In2UCO – Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο , με τη συμμετοχή του Δήμος Κοζάνης, της Διάδυμα – Diadyma και του Cluster of Bioeconomy & Environment of Western Macedonia (CluBE).
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο