🟢 Κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Κοζάνη έως το 2030!
🔈 Μεγάλη επιτυχία που η Κοζάνη εγκρίθηκε στις 100 Ευρωπαϊκές Πόλεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως πιλότοι έρευνας και καινοτομίας για την επίτευξη της Κλιματικής Ουδετερότητας ως το 2030, δηλαδή 20 χρόνια νωρίτερα από το γενικό στόχο!
👉 Οι πόλεις αυτές θα αποτελέσουν το πρότυπο που θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πόλεις της ΕΕ τα επόμενα χρόνια.
📃 Το πρώτο στάδιο της Αποστολής των Πόλεων, ξεκινά με την εκπόνηση του «Κλιματικού Συμβολαίου» του Δήμου Κοζάνης.
📍 Σάββατο & Κυριακή, 10-11 & 17-18 Δεκεμβρίου, θα μας βρείτε το πρωί στην Κεντρική πλατεία της Κοζάνης, για να συμπληρώσουμε ως δημότες ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να πάρουμε ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι για το δέντρο μας!
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο