Μιλάμε για την κλιματική ουδετερότητα με τους μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Κοζάνης!

Μιλάμε για την κλιματική ουδετερότητα με τους μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Κοζάνης!

Μετάβαση στο περιεχόμενο