«Πώς βλέπετε την έως τώρα εξέλιξη της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέσα από ποιές ενέργειες ο Δήμος σας θα αποκτήσει κυρίαρχη θέση στο νέο ψηφιακό κόσμο των δημοτών σας;»

Η Ψηφιακή Μετάβαση είναι μια αναγκαιότητα προκειμένου το κράτος να απλουστεύσει τις διαδικασίες του προς όφελος όλων και οι πόλεις να καταστούν φιλικές προς τους δημότες, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους πολυεπίπεδα. Είναι το όχημα που θα οδηγήσει τις πόλεις και τους πολίτες στην επόμενη ημέρα, με ευημερία και οικονομική ανάπτυξη.
Η πανδημία covid-19 επιτάχυνε τις διαδικασίες της μετάβασης αυτής «εκβιάζοντας» λύσεις εκ μέρους τοπικών αρχών και εθνικών Κυβερνήσεων. Η χώρα μας την τελευταία διετία σημείωσε τεράστια πρόοδο στο πεδίο αυτό, ενώ η προσπάθεια εξάλειψης του ψηφιακού αναλφαβητισμού και ψηφιοποίησης του Κράτους και των λειτουργιών του συνεχίζονται με ρυθμό γοργό.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κοζάνης υιοθετεί και εφαρμόζει κάθε εθνική στρατηγική και δράση, αναπτύσσοντας παράλληλα δικές του πρωτοβουλίες προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες απλοποιώντας την καθημερινότητά τους και τις διαδικασίες στις συναλλαγές του με μια Διοίκηση διαδραστική και αποτελεσματική.
Με τη συνεργασία ενός διεπιστημονικού think tank σχεδιάσαμε και αποτυπώσαμε το όραμά μας για την έξυπνη, ελκυστική, λειτουργική Κοζάνη της επόμενης ημέρας: το στρατηγικό σχέδιο «Κοζάνη – Έξυπνη Πόλη». Μετά από δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο αυτό βρίσκεται πλέον στο στάδιο της υλοποίησης.
Μέσα από σημαντικές συνεργασίες και με σύμμαχο τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) προχωρούμε σε δράσεις και έργα που έχουν στόχο το μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης σε έξυπνο Δήμο. Υλοποιούμε στοχευμένες παρεμβάσεις σε τομείς – κλειδιά, προωθούμε την ανάπτυξη και την καινοτομία, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τους πόρους μας, μειώνοντας το ενεργειακό μας αποτύπωμα.
Οι άξονες ενδιαφέροντος που έχουμε ορίσει είναι το Περιβάλλον και η Ενέργεια (Smart Environment), η Κινητικότητα και οι Μεταφορές (Smart Mobility), η Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living), οι Έξυπνοι Πολίτες (Smart People) και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Smart Government).
Εστιάζοντας στο χρήστη και με όρο την ισότιμη, ανεμπόδιστη πρόσβαση για όλους, δίνουμε έμφαση και προτεραιότητα στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ κλπ) και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και κάθε δημόσιο χώρο. Παράλληλα, εργαζόμαστε για εξυπνότερα δίκτυα αστικών μεταφορών, πιο αποτελεσματικά συστήματα ηλεκτροφωτισμού, πιο ασφαλείς δημόσιους χώρους, σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.
Στην Κοζάνη που σήμερα βρίσκεται στο στάδιο μετασχηματισμού της αναπτυξιακής της ταυτότητας, δεν θέλουμε να είμαστε απλά “fast followers”, αλλά επιδιώκουμε την καινοτομία και την δημιουργία καλών πρακτικών. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε την επιχειρηματικότητα και να διευκολύνουμε την ανάπτυξή της, προσφέροντας διευκολύνσεις
και λύσεις που θα καταστήσουν τον τόπο μας ελκυστικό στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.
Αυτή τη στιγμή, η προσπάθεια μετασχηματισμού του Δήμου μας σε πόλο καινοτομίας, σε Έξυπνο Δήμο, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου αυτού είναι η συμμετοχή των πολιτών, τους οποίους καλούμε να γνωρίσουν τις “έξυπνες” πρακτικές και λειτουργίες που προτείνουμε και να τις υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους ώστε να απολαύσουν τα πολλαπλά τους οφέλη.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο